Opstaldning:

Islandske heste

Rideheste - vallakker og hopper,

Ungheste - hopper og hingste

for tiden ikke muligt at opstalde hingste som rideheste.

Staldforhold og fodring.

Hestene går i løsdrift sommer og vinter, hopper og vallakker hver for sig. De går på gode højtbeliggende græsfolde, som er dyrket økologisk, samt rummelige jordfolde, hvor der er træer, hvor hestene altid kan søge læ og et tørt område i de våde perioder. Hestene har hele året adgang til vand. Der vil i specielle tilfælde være mulighed for boks -  der er mulighed for sygeboks.

Vi lukker hestene ud og ind på fold. Der fodres med wraphø/halm og kraftfoderblanding (eft. Behov), som er udvalgt af os. Er hestene på boks om natten, står det frit for ejeren at fodre med egen specialblanding, hvis det ønskes, ellers er foder, wraphø og halm til afbenyttelse. Hestene har ligeledes altid adgang til saltsliksten samt vitaminer og mineraler adlibitum.

Udmugning og rengøring af fliser og bokse samt opstaldningsarealer, varetages af brugerne,  ejere/pensionærer.

Hestene er under daglig opsyn. Ved opservation af problemer/ sygdom tilkaldes ejer og evt. dyrlæge.  

Det understreges, at den enkelte hest er her på ejers eget ansvar, og ejer selv skal have et vågent øje med sin hest med hensyn til helbred o.lign..

Ungheste opstaldes i hoppeflokke og hingsteflokke, løsdrift i store naturfolde med skov og rindende vand.

Der er opsadlingsmuligheder inde som ude og god plads til sadler og udstyr.

Vi er medlem af DI (dansk islandshesteforening) samt Hestenes Værn. Vi har en fast dyrlæge tilknyttet, som tilser bedriften flere gange årligt.

Baneforhold og ridning i terræn.

Ridebane kan frit benyttes af alle fra Torsbjerg. Banerne kan bruges alle ugens dage, dog ikke på tidspunkter, hvor der er undervisning. Ønsker man at afholde kurser eller undervisningsdage med instruktører udefra, aftales nærmere.

Ridning i terræn sker efter vejledning fra os, på rideruter og efter anvisninger i terrænet. Er du i tvivl så spørg.

Der er fantastiske turridningsmuligheder i det store fredede område lige uden for ”døren” med Dollerup bakker, stanghede, Ulvedal, Stendal og Hald Ege Plantager, til lidt længere ture ligger Kompedal plantage og Finderup Øvelsesterræn.

Sommergræs / Unghingstefold/unghoppefold

Vi tilbyder sommergræs til unghingste/unghopper. 42 hektar land smukt beliggende, let kuperet tærren, tæt på Torsbjerg. Markerne er fredede permanent udlagte græsarealer og overdrev. Hestene har adgang til både naturligt vand og automatvandkar, de har ligeledes adgang til saltsten og vitaminer/mineraler adlibitum. Der er opsyn med hestene hver dag. Unghestene går opdelt i en hoppe/vallakflok på fold på 22 hektar og en hingsteflok på to folde på ialt 20 hektar. 

Priser

Opstaldning voksne heste            600 kr. /mdr

Opstaldning boks                         1200 kr./mdr

Hingstfold/hoppefold                       300 kr./mdr

(Priser er incl. moms og reguleres hver halve år) -